SEKRETARIAT EWANGELIZACJI
NAJBLIŻSZE MSZE ŚW. I MODLITWY
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

o. Józef Witko OFM

o. Pacyfik Iwaszko OFM

Wszyscy ojcowie

Zobacz pozostałe terminy
Facebook

 

Początek XXI wieku przyniósł ze sobą wiele zmian społecznych, politycznych, gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych. Zmiany te mają tak pozytywny jak i negatywny charakter, a wynikają w dużej mierze ze zjawiska globalizacji. Procesy globalizacji zmieniają charakter codziennych ludzkich doświadczeń i przekształcają w pewnym sensie nasze życie osobiste.Przekształcenia te dotyczą intymnych i osobistych aspektów życia takich jak tożsamość osobista, związki z innymi ludźmi, płeć, seksualność, stosunek do pracy i do rodziny. Każda rodzina ma własną strukturę i tworzy system rodzinny. Oznacz to, że jest złożona
z pojedynczych jednostek, które pozostają w interakcji podczas wspólnego życia. 

Jan Paweł II wskazał: Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności - to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również o "rodzinie ludzkiej", mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi? (LIST DO RODZIN GRATISSIMAM SANE).

Diagnoza w rodzinie i pomoc w rozwiązywaniu problemów jakie dotykają człowieka jest niemożliwa bez poznania i zrozumienia jego relacji z najbliższymi oraz bez obserwacji środowiska w którym żyje. System rodzinny dąży do zachowania homeostazy czyli równowagi oznaczającej stałe, dające się powtarzać wzorce zachowań wszystkich członków rodziny. Charakteryzuje się także dążeniem do utrzymania prawidłowych relacji w rodzinie (koherencja) oraz równowagi i stabilności całego systemu. Jeśli systemowi, w którym żyje rodzina grozi destabilizacja, członkowie podejmują działania mające na celu utrzymanie jego trwałości.

Zachodni, wygodny styl życia, który co raz bardziej przenika strukturę rodziny stał się pożądanym i atrakcyjnym modelem do którego próbuje obecnie dążyć wiele polskich rodzin. Styl ten niesie jednak ze sobą wiele zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i niejednokrotnie powoduje jej dezorganizację a więc zmiany w wypełnianiu funkcji i ról rodzinnych. Wymaga on dokonywania wielu istotnych zmian w zakresie organizacji życia rodzinnego, co nie zawsze jest dla rodziny jest sprawą łatwą. Często członkowie rodziny nie mają świadomości dotyczącej potrzeby tych zmian, dlatego też powstaje wiele konfliktów. 

         Sposób w jaki rodzina spędza czas wolny, a także ilość owego czasu jaki bliscy poświęcają na rozmowy, zrozumienie członków rodziny i poznanie ich potrzeb, determinuje relacje rodzinne, ich charakter i siłę więzi. Konflikty rodzinne im głębsze, tym więcej niosą ze sobą emocji, a zwłaszcza gdy dotykają dziecka i wiążą się często z bezradnością rodziców. Mechanizmem obronnym człowieka w takich sytuacjach jest indywidualna reakcja na konflikt. Różni się ona między innymi w zależności od indywidualnych cech strony lub wybranej przez nią strategii. 

Istnieje bardzo wiele metod wsparcia rodziny i wciąż pojawiają się nowe. Jednakże bardzo mała ilość potrzebujących z nich korzysta, wynika to głównie z braku wiedzy na ich temat, oraz wewnętrznej bezradności, wstydu oraz presji społecznej.

Wobec znaków czasów, jakie dotykają i mocno wpływają na rodzinę, Sekretariat Ewangelizacji wychodzi naprzeciw. Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy rodzinie, przedstawia projekt rekolekcyjny, otaczający je troską duszpasterską, psychologiczną, mediacyjną. Owa propozycja rekolekcyjna kierowana jest w głównej mierze do rodzin.

Będzie realizowana w dwóch naszych placówkach : Warszawa – Mokotów , ul. Modzelewskiego 98 A i Kraków Bronowice  Wielkie , ul. Ojcowska 1 w opcjach stacjonarnej i na zasadzie dochodzącej.

Koordynatorem projektu z ramienia Sekretariatu Ewangelizacji jest o. Łukasz Buksa OFM

Zapisy: sekretariatewangelizacji.pl

 

 

 

 

NAJBLIŻSZE MSZE ŚW. I MODLITWY
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

o. Józef Witko OFM

o. Pacyfik Iwaszko OFM

Wszyscy ojcowie

Zobacz pozostałe terminy
REKOLEKCJE ZAGRANICĄ
Copyright © 2015-2024 SEKRETARIATEWANGELIZACJI.PL Projekt i wykonanie: Ad-Visions