SEKRETARIAT EWANGELIZACJI
NAJBLIŻSZE MSZE ŚW. I MODLITWY
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

o. Józef Witko OFM

o. Pacyfik Iwaszko OFM

Wszyscy ojcowie

Zobacz pozostałe terminy
Facebook
FRANCISZKAŃSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE GRECCIO

 

Początek XXI wieku przyniósł ze sobą wiele zmian społecznych, politycznych, gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych. Zmiany te mają tak pozytywny jak i negatywny charakter, a wynikają w dużej mierze ze zjawiska globalizacji. Procesy globalizacji zmieniają charakter codziennych ludzkich doświadczeń i przekształcają w pewnym sensie nasze życie osobiste.Przekształcenia te dotyczą intymnych i osobistych aspektów życia takich jak tożsamość osobista, związki z innymi ludźmi, płeć, seksualność, stosunek do pracy i do rodziny. Każda rodzina ma własną strukturę i tworzy system rodzinny. Oznacz to, że jest złożona
z pojedynczych jednostek, które pozostają w interakcji podczas wspólnego życia. 

Jan Paweł II wskazał: Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności - to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również o "rodzinie ludzkiej", mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi? (LIST DO RODZIN GRATISSIMAM SANE).

Diagnoza w rodzinie i pomoc w rozwiązywaniu problemów jakie dotykają człowieka jest niemożliwa bez poznania i zrozumienia jego relacji z najbliższymi oraz bez obserwacji środowiska w którym żyje. System rodzinny dąży do zachowania homeostazy czyli równowagi oznaczającej stałe, dające się powtarzać wzorce zachowań wszystkich członków rodziny. Charakteryzuje się także dążeniem do utrzymania prawidłowych relacji w rodzinie (koherencja) oraz równowagi i stabilności całego systemu. Jeśli systemowi, w którym żyje rodzina grozi destabilizacja, członkowie podejmują działania mające na celu utrzymanie jego trwałości.

Zachodni, wygodny styl życia, który co raz bardziej przenika strukturę rodziny stał się pożądanym i atrakcyjnym modelem do którego próbuje obecnie dążyć wiele polskich rodzin. Styl ten niesie jednak ze sobą wiele zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i niejednokrotnie powoduje jej dezorganizację a więc zmiany w wypełnianiu funkcji i ról rodzinnych. Wymaga on dokonywania wielu istotnych zmian w zakresie organizacji życia rodzinnego, co nie zawsze jest dla rodziny jest sprawą łatwą. Często członkowie rodziny nie mają świadomości dotyczącej potrzeby tych zmian, dlatego też powstaje wiele konfliktów. 

         Sposób w jaki rodzina spędza czas wolny, a także ilość owego czasu jaki bliscy poświęcają na rozmowy, zrozumienie członków rodziny i poznanie ich potrzeb, determinuje relacje rodzinne, ich charakter i siłę więzi. Konflikty rodzinne im głębsze, tym więcej niosą ze sobą emocji, a zwłaszcza gdy dotykają dziecka i wiążą się często z bezradnością rodziców. Mechanizmem obronnym człowieka w takich sytuacjach jest indywidualna reakcja na konflikt. Różni się ona między innymi w zależności od indywidualnych cech strony lub wybranej przez nią strategii. 

Istnieje bardzo wiele metod wsparcia rodziny i wciąż pojawiają się nowe. Jednakże bardzo mała ilość potrzebujących z nich korzysta, wynika to głównie z braku wiedzy na ich temat, oraz wewnętrznej bezradności, wstydu oraz presji społecznej.

Wobec znaków czasów, jakie dotykają i mocno wpływają na rodzinę, Sekretariat Ewangelizacji wychodzi naprzeciw. Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy rodzinie, przedstawia projekt rekolekcyjny, otaczający je troską duszpasterską, psychologiczną, mediacyjną. Owa propozycja rekolekcyjna kierowana jest w głównej mierze do rodzin.

Będzie realizowana w dwóch naszych placówkach : Warszawa – Mokotów , ul. Modzelewskiego 98 A i Kraków Bronowice  Wielkie , ul. Ojcowska 1 w opcjach stacjonarnej i na zasadzie dochodzącej.

Koordynatorem projektu z ramienia Sekretariatu Ewangelizacji jest o. Łukasz Buksa OFM

Zapisy: sekretariatewangelizacji.pl

 

 

 

 

NAJBLIŻSZE MSZE ŚW. I MODLITWY
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

o. Józef Witko OFM

o. Pacyfik Iwaszko OFM

Wszyscy ojcowie

Zobacz pozostałe terminy
REKOLEKCJE ZAGRANICĄ

30.09 - 8.10.2023 r. Medjugorie - Pielgrzymka Temat: ' Z Maryją w drodze ".

Copyright © 2015-2023 SEKRETARIATEWANGELIZACJI.PL Projekt i wykonanie: Ad-Visions